Család és Karrier Pont

Védőháló a családokért – EFOP-1.2.1-15-2016-00308

NEA

Mit jelent az „EVS” szócska? 

Az EVS a „European Voluntary Service”, azaz Európai Önkéntes Szolgálat nevének angol rövidítése. A programot az Európai Bizottság azért hozta létre, hogy a fiataloknak lehetőséget adjon tudásuk, készségeik fejlesztésére, elősegítse társadalmi mobilitásukat, és ösztönözze kezdeményezőkészségüket. Az EVS támogatást nyújt ahhoz, hogy 18-30 éves fiatalok hosszabb időre (de legfeljebb 12 hónapra) bekapcsolódjanak egy külföldön működő szervezet mindennapos munkájába, képességeiket fejleszthessék, nyelvet tanuljanak, új területeken tapasztalatokat szerezhessenek. Ez a sajátos tanulási lehetőség segítséget nyújt a fiataloknak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a társadalom életébe, illetve munkatapasztalatot szerezzenek, ami hozzájárulhat elhelyezkedési esélyeik növeléséhez. 

Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) célja a szolidaritás kialakítása, az aktív polgári részvétel népszerűsítése és egymás kölcsönös megértésének elősegítése a fiatalok körében. Mi az Európai Önkéntes Szolgálat projekt? 

Az Európai Önkéntes Szolgálat lehetővé teszi fiatalok számára, hogy legfeljebb 12 hónapon át külföldön (nem a lakhelyük szerinti országban) önkéntes tevékenységet folytassanak. Elősegíti a fiatalok közötti szolidaritás erősítését, illetve igazi „tanuló szolgálatnak” számít. Az önkéntesek, amellett, hogy a helyi közösség számára hasznos tevékenységet folytatnak, új készségeket és nyelv(ek)et tanul(hat)nak, és más kultúrákat fedezhetnek fel. A projekteknek a nem-formális tanulás alapelveit, gyakorlatát kell követniük. 


Az EVS projekt számos témára vagy tevékenységi területre összpontosíthat, mint például a kultúra, ifjúság, sport, szociális munka, kulturális örökség (megóvása), művészetek, polgári védelem, környezet(védelem), fejlesztési célú együttműködések, stb. A magas kockázattal járó, közvetlenül válságot/katasztrófát követő helyzetekbe történő beavatkozás (pl. humanitárius segítségnyújtás, katasztrófa-elhárítás, stb.) nem támogatható. 


Egy EVS projekt három fő részből épül fel: 


1.) Az önkéntes szolgálat: Az önkéntest a lakhelyétől eltérő országban működő projektpartner fogadja, akinél az önkéntes a helyi közösség javát szolgáló tevékenységet végez. Ezért a tevékenységért az önkéntes fizetést nem kap, a tevékenységgel nyereséget nem termel, és teljes „munkaidejében” dolgozik az adott időszak alatt. 

Egy EVS projektben 1-30 fő vehet részt, akik a szolgálatot egyénileg vagy csoport(ok)ban is végezhetik. Minden egyes csoportban az önkéntesek azonos időben végzik a tevékenységüket, és az önkéntesek által végzett tevékenységek kapcsolódnak az adott közös témához. 

A Fiatalok a Vidékért Egyesület csak egyéni EVS projektek megvalósítását vállalja. 


2.) Folyamatos támogatás az önkéntes számára: a projektpartnereknek megfelelő, személyre szabott, az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó, nyelvi és adminisztrációs háttértámogatást kell biztosítaniuk az összes, az adott EVS tevékenységbe bevont önkéntes számára. 


3.) Az EVS képzési és értékelő tevékenységek köre: Emellett a projektpartnerek az önkéntesek további támogatásaként biztosítják, hogy minden egyes önkéntes részt vegyen a nemzeti irodák illetve a regionális SALTO központok által szervezett következő képzési és értékelő találkozókon: 


- érkezés utáni képzés 

- félidős értékelő találkozó (a 6 hónapnál hosszabb szolgálatok esetében) Mi a különböző projektpartnerek szerepe az EVS projektben? 

Az Európai Önkéntes Szolgálatba bevont projektpartnereknek a következő feladatai, szerepei vannak: 

A küldő szervezet: toborozza és küldi az önkéntest/ önkénteseket. 

A fogadó szervezet: fogadja az önkéntest/ önkénteseket. 


Önkéntesek küldését és fogadását azonban csak olyan szervezet végezheti, amelyet korábban a székhelye szerint illetékes nemzeti iroda akkreditált. 


A Fiatalok a Vidékért Egyesület 2001 óta foglalkozik EVS önkéntesek küldésével és fogadásával. 

Ami nem EVS projekt 

 az alkalomszerű, nem megtervezett, részmunkaidős önkéntes tevékenység 

 a vállalkozásnál töltött szakmai gyakorlat 

 a fizetett állás; az EVS tevékenység nem helyettesíthet fizetett munkaköröket 

 a szabadidős vagy turisztikai tevékenység 

 a nyelvtanfolyam 

 az olcsó munkaerő kihasználása 

 a külföldön töltött tanulmányi vagy szakképzési időszak 


 
Veszprém Megyei CSEÖH
Hirdetés
Családok éve
Hirdetés
Keresés az oldalon
Hirdetés
Belépés
Veszprém Megyei Civil Kerekasztal
Hirdetés
Önkéntesség Európai Éve Veszprém Megyei Információs Pont
Hirdetés
Feliratkozás a levelezőlistára

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Feliratkozás hírlevélre

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin